جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. متخصصان
  3. محمدحسین مزیدی

“محمدحسین مزیدی” موقعیت ها

درباره ی ما “محمدحسین مزیدی”

  1. مشاوره، طراحی و تدوین ساختار سازمانی و شرح مشاغل
  2. مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد
  3. مشاوره، طراحی و استقرار سیستم پاداش بهرهوری
  4. مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مدیریت آموزش
  5. مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مسیر توسعه شغلی و جانشین پروری
  6. مشاوره و همکاری در استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت و ERP

خدمات ارائه شده

مشاور منابع انسانی

“محمدحسین مزیدی” پاسخ ها

بدون مشاوره آنلاین.

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
  • اشتراک گذاری پروفایل: