جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. متخصصان
  3. مجید غیاثی نژاد

“مجید غیاثی نژاد” موقعیت ها

درباره ی ما “مجید غیاثی نژاد”

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت – 1399

کارشناس حسابداری – 1376

سوابق کاری و تجربیات

رئیس و کارشناس ارشد درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان یزد – از سال 1380 تا 1394

ریاست شعبه 5 تامین اجتماعی یزد – از سال 1394 تا 1399

ریاست شعبه 2 تامین اجتماعی یزد – از سال 1399 تا 1400

ریاست هیأت های بدوی تشخیص مطالبات شعب 2 و 5 یزد به مدت 7 سال

نماینده شورای عالی تامین اجتماعی در هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات اداره کل تامین اجتماعی استان یزد به مدت 12 سال

خدمات ارائه شده

مشاور حوزه تامین اجتماعی

“مجید غیاثی نژاد” پاسخ ها

بدون مشاوره آنلاین.

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
  • اشتراک گذاری پروفایل: