جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. رویدادها
زبان انگلیسی کسب و کار

۸٠ ساعت آموزش و پشتیبانی شروع دوره: نیمه دوم بهمن ماه ۱۴٠۱ مدت دوره: ۱٠ هفته (تا پایان خرداد ۱۴٠۲) هر هفته یک جلسه چهارساعته...

دسته بندی ها: