جستجوی
پیشرفته
انتصاب آقای دکتر نوید نصیری زاده به عنوان معاون خدمات فناوری پارک علم و فناوری یزد.

انتصاب آقای دکتر نوید نصیری زاده به عنوان معاون خدمات فناوری پارک علم و فناوری یزد.

انتصاب آقای دکتر نوید نصیری زاده به عنوان معاون خدمات فناوری پارک علم و فناوری یزد.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید